Accidenten van een zaalwachter


more info
website

Voorlopige theaterbiografie van Luk Perceval

Als theatermaker Luk Perceval (48) dit seizoen (2005) stopt bij Het Toneelhuis, laat hij in Vlaanderen een carrière na van 25 jaar. Het is een opmerkelijk parcours, met ongekende triomfen en persoonlijke dieptepunten. Steile opgang gaat gepaard met hoogtevrees, artistiek talent met sociale moeizaamheid. Zijn bewogen jeugd en turbulente leven zijn een voedingsbodem voor zijn werk op de planken. Uit dit spanningsveld groeien successen als De meeuw, Wilde Lea, Joko en Ten Oorlog, die brede publieksgroepen in vervoering brengen en recensenten doen juichen. Hoe kon een kleine splinterbeweging als Blauwe Maandag Cie vanuit de marge uitgroeien tot Vlaanderens grootste stadstheater? "Accidenten van een zaalwachter", brengt Percevals kleurrijke carrière in beeld. Het boek belicht zijn acteursjaren, het borstgeroffel en de schelmenstreken, de uitbouw van zijn unieke werkmethode, de overnamepogingen van grotere theaters en de sprong naar het buitenland. Kortom, hoe een telg uit een schippersfamilie de oversteek maakt naar de grote, Duitse stadstheaters en de internationale festivals. Dit boek schetst de activiteiten voor het voetlicht én laat de strategieën achter de coulissen zien. Met journalistieke pen, maar de expertise van een theateranalist geeft de auteur de banden aan tussen veertig producties die Perceval speelde of regisseerde. Zo ontstaat een beeld van een artiest en zijn groep, tegen de achtergrond van een bredere theatercontext. Hij vroeg Perceval zijn keuzes te becommentariëren, mocht archiefstukken en correspondentie consulteren en interviewde prominente getuigen uit binnen- en buitenland. Geert Sels (1965) is cultuurredacteur van De Standaard.

Verkrijgbaar in elke boekhandel, of bij www.proxis.be